การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย
   การรถไฟแห่งประเทศไทย

  ประกาศการรรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยที่ ๗ ตำแหน่งพนักงานเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) และหน่วยที่ ๘ ตำแหน่ง พนักงานเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝ่ายเดินรถ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศ หน่วยที่ ๑๕ ตำแหน่ง ช่างฝีมือ ๑ (คนการช่าง) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา  
 
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หน่วยที่ ๗ ตำแหน่ง พนักงานเการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) หน่วยที่ ๘ ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายการเดินรถ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ หน่วยที่ 10 ตำแหน่ง ช่างฝีมือ 2 สังกัด ฝ่ายช่างกล หน่วยที่ 15 ตำแหน่ง ช่างฝีมือ 1 (คนการช่าง) สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุุคลผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ หน่วยที่ 7 ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) และ หน่วยที่ 8 ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายการเดินรถ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่2  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสอบภาคปฏิบัติ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 
 
   
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
 
   

 
 
 
 
powered by INET